Průběh studia EFAonline

Prvním krokem ke studiu kurzu EFAonline je přihlášení. Studenti se mohou přihlásit prostřednictvím našeho webu www.efaonline.cz, případně na adrese info@efacademy.cz. Po přihlášení se s budoucími studenty spojí pracovník společnosti EFAcademy, který s nimi projedná podrobnosti studia a domluví se na podpisu Smlouvy o studiu.

Kurz EFAonline je upraven tak, aby se studenti mohli připravovat na certifikační zkoušku sami a nemusel navštěvovat prezenční kurz. Mohou si své studium rozvrhnout podle svých časových možností a pracovních preferencí. Jednotlivé texty je možné si i vytisknout.

Samotné studium je rozděleno do témat, která odpovídají požadavkům certifikační zkoušky EFA. Jedná se o tato témata:

Finanční matematika

Finanční trhy

Trh cenných papírů

Derivátové nástroje

Kolektivní investování

Zajištění rizik

Důchody a důchodové plánování

Bankovnictví a úvěrování

Daňová problematika

Legislativa a regulace

Etika ve finančním plánování

Finanční poradenství a plánování

Jednotlivá témata jsou vysvětlena v přehledných prezentacích a v případě komplikovanějších pojmů je připojeno i prezentační video. To znamená, že studenti mohou témata studovat opakovaně a vracet se k obtížnějším pasážím. Jako studijní podpora je studentům k dispozici doporučená literatura, kterou obdrží formou e-knihy a další doplňující studijní materiály, jako vhodné doplňky ke studiu.

Po prostudování každého tématu si studenti mohou ověřit své znalosti v přiložených testech a příkladech, které jsou typově přizpůsobeny tak, jako budou koncipovány v certifikační zkoušce.