Jaký byl seminář Psychologie v investování?

Na konci června uspořádala EFAcademy kurz následného vzdělávání pro držitele certifikátu EFA a EFP. Lektorem kurzu byl Michal Jírů, který se dlouhodobě zabývá vztahem psychologie a investování z pohledu poradců a klientů.

Na začátek účastníci ocenili, že si pan Jírů připravil opět nová témata a inovovanou prezentaci, protože někteří se tohoto kurzu účastnili již dříve. Zatímco minule byl kurz věnován spíše investorské typologii nebo tomu, jak pracovat s negativními emocemi, tentokrát měl být kladen důraz především na služby dlouhodobého doprovázení investorů.

Prvním tématem byly chyby v úsudku investora. Lektor účastníky seznámil s tím, jak nás klame vlastní mozek při intuitivním rozhodování. Poradil, jak posílit racionální uvažování, názorně ukázal, jak se chovat, abychom nesnižovali ziskovost portfolia. Nejvíce byly oceněny jasně formulované rady, jak předcházet zklamání investora, jak způsobit, aby investor více vyhledával riziko, také jak investora vést, aby nakupoval a prodával, kdy má.

Druhým tématem byla práce s motivací investora. Lektor ukazoval, jak se projevuje nízká motivace a co se s tím dá dělat. Skupina účastníků se naučila karetní hrou cíleně pojmenovat motivy investora, dát jim pořadí, a také vyzkoušeli motivaci investora ovlivňovat. Procvičování karetní hry bylo velmi zajímavé, největší zájem byl o to, jak efektivně skloubit péči o hodnoty a vize klienta s běžnou poradenskou administrativou. Bylo upřesněno, s jakým investorem má smysl karetní hru hrát a s kým ne.

Třetím a posledním tématem bylo představení strategií zvládání stresu v běžném investorském životě. Lektor prezentoval ukázal odborný dotazník a naučil s ním pracovat. Nakonec byly diskutovány různé projevy zvládání stresu u investorů.