Přínos studia přípravného kurzu EFA od EFAcademy

Finance patří k oblastem, které se rychle vyvíjí, podléhají digitalizaci a kladou velké nároky na znalosti a následné vzdělávání.

Je zřejmé, že v budoucnu uspějí jen poradci s vysokou přidanou hodnotou, kteří svým klientům přinesou spolehlivé a transparentní informace, budou důvěryhodní, vzdělaní a certifikovaní. Poradci, kteří poskytnou svým klientům vysoký standard služeb, znalostí a souvislostí, zahrnující zejména investiční poradenství, pravidelný servis a finanční koučink vedoucí ke splnění cílů klienta.

Děkuji kolegům z EFAcademy, jejichž kurz byl pro mou praxi velmi užitečný, úplný a shrnující. Přinesl informace v souvislostech, zajistil odborný výklad od nejvyšších kapacit v oboru a výrazně navýšil mé kompetence. V rámci přípravného kurzu k získání certifikátu EFA jsem získal praktické know-how, které mohu bezprostředně aplikovat při práci se svými klienty. Rovněž přinesl možnost pravidelně si vyměňovat informace s kolegy, jejichž cíl v oblasti finančního poradenství je stejný – kvalitně a dlouhodobě zastupovat naše klienty na finančním trhu.

Těším se na další spolupráci, která díky EFAcademy zajišťuje možnost pravidelně aktualizovat mou odbornost a rozvíjet obor hrazeného finančního plánování.

Josef Soumar

Finančnímu poradenství se věnuje od roku 2006. Založil a je jednatelem společnosti Finančníci.