Co je obsahem studia EFAonline

Studium přípravného kurzu k získání certifikace EFA je obdobou prezenčního kurzu. Jeho obsahem jsou všechna témata, která jsou zahrnuta v kurikulu certifikátu EFA tak, jak je vyžaduje EFPA Europe. Online kurz je upraven pro studium formou e-learningu.

Kurz obsahuje studijní texty, které zahrnují podstatné části všech témat, potřebných pro složení zkoušky. U některých témat, která jsou pro studium obtížnější jsou v kurzech zahrnuta i videa z přednášek, která tématiku ještě více přibližují. Další, podstatnou součástí tohoto typu vzdělávacího kurzu jsou zkušební testy, které studentům umožňují ověřit si na příkladech a otázkách správné pochopení studovaných témat. Studentům jsou k dispozici další, doplňující studijní zdroje ve formě e-knih a doporučené studijní literatury.

Podstatnou součástí online kurzu EFA je komunikace s pracovníkem zodpovědným za komunikaci se studenty. Tento pracovník je k dispozici pro jakoukoli pomoc. Studenti jej mohou kontaktovat e-mailem. Jeho úkolem je zejména podporovat studenty při studiu, kontrolovat zpracované úkoly a dodávat studentům další studijní podporu.