PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ANEB JAK NADCHNOUT

TERMÍN KONÁNÍ: 23.4.2020

CENA: 3.190,- + DPH

ZAČÁTEK: 9:00
KONEC: 17:00

MÍSTO KONÁNÍ: PRAGUE STARTUP MARKET, PRAŽSKÁ TRŽNICE, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, hala č. 24

Co vám přinese účast na přednášce?

  • Proč je cíl prezentace důležitý?
  • Jak nastavit očekávání posluchačů?
  • Vizualizace a moderace v rámci prezentace.
  • Problémy s technikou.
  • Práce s problémovými účastníky

Jaký bude obsah přednášky?

  • Cíle prezentování aneb co, proč a jak chci sdělit.
  • Metody prezentování vhodné pro jednotlivé cíle.
  • Používání prezentační techniky a flipchartu.
  • Základní úskalí při prezentování a jak je zvládnout.
  • Uzavření prezentace.

Kdo bude přednášet?

Jaroslav Bouzek

lektor, kouč, fotograf
Jarda má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním z velkých finančních korporací. Věnoval se vzdělávání v oblasti soft i hard skills, podílel se na tvorbě metodiky prodeje a vzdělávacích modulů pro obchodní a manažerské pozice. Jako senior trainer pracoval na vzdělávání a odborné přípravě interních lektorů. Je certifikovaným koučem. Při tvorbě vzdělávacích akcí a jejich vedení využívá svých dlouholetých zkušeností z mnoha manažerských pozic na různých úrovních řízení. Několik let například vedl oddělení prodeje v největší investiční společnosti v České republice, kde zastával funkci obchodního ředitele v rámci rozšířeného představenstva společnosti.

Zadejte své údaje a přihlaste se na tento praktický kurz