Profesní vzdělání pro finanční poradce na evropské úrovni

Přípravný kurz k certifikaci EFA online

 

Online studium je perfektní možnost, jak se připravit na certifikaci EFA. Efektivní řešení pro váš profesní rozvoj, který nezabere desítky dní času. Můžete studovat kdykoli máte čas a stanovit si svůj vlastní harmonogram. Projdete postupně všechna studijní témata a zpracujete ověřovací testy. Na závěr vám  zpřístupníme cvičný certifikační test. 

 

Využijte speciální cenovou nabídku.

!!!   14.900,- Kč + DPH   !!!

Proč být finančním poradcem s titulem EFA?

 • Protože se zařadíte mezi elitní společnost finančních poradců
 • Vzdělání Vás odliší od konkurence
 • Díky odbornosti budete lépe budovat důvěru klientů
 • Znalosti a odbornost skutečně prodávájí
 • Finanční poradce s certifikací EFA je povinen se neustále vzdělávat
 • Budujete si úspěšnou budoucnost tím, že pomáháte ostatním vybudovat tu jejich
 • Odbornost, kterou získáte, otevírá dveře k bonitním klientům a k odborné veřejnosti
 • Získáte schopnost objektivního posouzení finančních produktů
 • Získáte komplexní znalosti a přehled
 • Pro klid duše :o)

Pro koho je kurz EFAonline určen?

 • Příprava na získání profesního titulu EFA (European Financial Advisor) přinese pevný základ ve znalostch. Vzroste Vaše sebedůvěra, zlepší se Vaše argumentace, efektivita a budete mít spokojenější klienty.
 • Držení a obnova certifikátu EFA poskytuje veřejnosti informaci o Vaší spolehlivosti a důvěryhodnosti. A to nejen Vaší schopností dosáhnout hlubokých odborných znalostí a následného vzdělávání, ale také díky Vašemu profesionálnímu a etickému přístupu ke klientům.
 • Jako profesionál zažijete uspokojení, které přichází z pomáhání lidem dosáhnout jejich finančních cílů a přitom budujete vlastní kariéru. Znalosti, které si odnesete z certifikace EFA Vám pomohou poskytovat lepší poradenství vašim klientům. Což se zcela zásadně projeví ve Vaší úspěšnější poradenské praxi.
 • Lidé, kteří dosáhli úspěchu se systematicky zlepšují. Trh finančního poradenství se neustále vyvíjí a je velmi důležité, aby se poradce neustále vzdělával, aby držel krok s konkurencí a trendy (legislativa, produkty, technologie) a byl schopen vytvářet přidanou hodnotu pro své klienty.

Co vám přinese studium online kurzu?

 • Můžete studovat kdykoli, kdekoli.
 • Díky speciální nabídce získáte kurz za výrazně nižší cenu.
 • Sami si určujete co a kdy budete studovat.
 • Nemusíte studovat celý obsah. Studujte jen to, co vám chybí k certifikaci EFA.

Online přípravný kurz EFA obsahuje

 • online studijní materiály
 • doporučenou studijní literaturu
 • zkušební testy v jednotlivých tématech
 • studijní podporu
 • závěrečný souhrnný test

Jak probíhá studium kurzu EFA online?

Online studium Přípravného kurzu k získání certifikátu EFA Vám umožní studovat podle Vašich možností. Studium je rozděleno do jednotlivých témat. Ke každému tématu je uvedena doplňující studijní literatura. 

Po prostudování tématu si můžete své znalosti otestovat v přiložených opakovacích testech. Tyto testy jsou zpracovány tak, aby odpovídaly požadavkům certifikační zkoušky.

Po prostudování všech témat si zpracujete certifikační zkoušku "nanečisto".

Studium je doporučeno jako 3 měsíční. Na stránkách EFAcademy budeme studenty informovat o termínech certifikačních zkoušek.

V průběhu studia Vám bude k dispozici administrátor kurzu. V případě potřeby se na něj můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: info@efacademy.cz.

Studium přípravného kurzu on-line nenahrazuje praxi, požadovanou Zkušebním řádem EFPA.

Studijní obsah online kurzu

 • Finanční trhy a finanční matematika
  Finanční systém a finanční trh, Investice a jejich typy, Dělení finančního trhu, Regulatorní a komerční instituce finančního trhu, Základní druhy cenných papírů, Dluhopisy, Akcie, Investiční nástroje kolektivního investování (základy), Termínové derivátové nástroje (základy), Strukturované produkty (základy), Základy finanční matematiky – časová hodnota peněz, Jednoduché úročení, Složené úročení, Budoucí hodnota anuity – spoření a pravidelné investice, Současná hodnota anuity – důchody a čerpání anuity, Umořování dluhu – anuitní umořování, umořování stejným úmorem.
 • Teorie financí
  Základy makroekonomie, Inflace, HDP, ekonomické cykly, Vztahy mezi vybranými faktory a investicemi (cennými papírem, vývojem finančního trhu), Měnové intervence centrální banky, Kvantitativní uvolňování, Soudobý ekonomický vývoj.
 • Derivátové nástroje
  Základní principy termínových kontraktů a jejich typy Forward, Futures, Swapy Opce Cap, Floor, Collar, Strukturované produkty a investiční certifikáty.
 • Kolektivní investování
  Základní principy kolektivního investování v ČR a ve světě, Investiční model kolektivního investování, Podílový model kolektivního investování, Základní druhy fondů, jejich klasifikace, charakteristika, UCITS a non-UCITS fondy ETF, Ukazatele výkonnosti podílových fondů, aneb jak číst výkazy a zprávy fondů, Nákladovost fondů, druhy poplatků.
 • Základy portfoliomanagementu
  Strategická a taktická alokace, Principy diverzifikace, Korelace aktiv, Výnosnost a rizikovost portfolia, Teorie portfolia, model CAPM.
 • Pojištění
  Význam pojištění ve finančním plánování, Životní pojištění, úmrtnostní tabulky, Neživotní pojištění, Ukazatele nákladovosti a její výpočet.
 • Nemovitosti
  Hypoteční úvěry a jejich druhy, Možnosti zajištění, Oceňování nemovitostí, LTV, Katastr nemovitostí.
 • Daně
  Daňový systém v ČR DPH, Spotřební daň, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z příjmu FO, Daň z příjmu PO.
 • Legislativa
  Základní principy, legislativa obecně Spotřebitelské úvěry Investice AML zákon Legislativa Investičních poradců a zprostředkovatelů Zákon o spotřebitelském úvěru, Zákon o hypotečních úvěrech Osobní bankrot, exekuce.
 • Důchody a důchodové systémy
  Důchodové systémy v ČR, Demografický vývoj, stav důchodového účtu, Pilíře důchodového plánování (průběžní systém, DPS, nemovitosti, investice,…) Sociální dávky a podpora.
 • Finanční plánování a jeho principy
  Analýza klientských potřeb, ochrana příjmů Analýza stávajících produktů klienta Sestavení finančního plánu Využití pojistných a investičních produktů ve finančním plánu Praktické případy a případová studie.

Jak probíhá certifikační zkouška?

Certifikační zkouška bude vyvrcholením vašeho studia. Zkouška probíhá u EFPA Česká republika.

Certifikační zkouška se skládá ze dvou dílčích částí:

1 ) dopolední test na 90 minut, výběr ze 4 možností, pouze jedna správná odpověď, tři kategorie otázek (znalostní, analytické, aplikační), za špatnou odpověď se odečítají body, otázka bez odpovědi nula bodů.
Pro úspěšné splnění písemné části certifikační zkoušky je nutno splnit obě z následujících podmínek:

a) splnění minimálního počtu správně zodpovězených otázek v rámci jednotlivých typů otázek u písemné části zkoušky, a to:
b) dosažení nejméně 45 bodů z maximálně možných 90 bodů v rámci písemné části zkoušky.

2) po úspěšném absolvování písemného testu následuje řešení případové studie na 120 minut, ke které se vztahuje cca. 12-13 dílčích úkolů. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování je 50 % z celkového počtu. Po absolvování případové studie následuje její ústní obhajoba před tří člennou komisí, která trvá zpravidla 15-20 minut, kdy na základě reakcí uchazeče a bodů získaných ze studie komise rozhodne o udělení titulu EFA a úspěšném absolvování celé zkoušky. 

BONUSY K ONLINE KURZU

 • kniha Finanční trhy od prof. Oldřicha Rejnuše
 • kniha Finanční matematika od Martina Širůčka a Oldřicha Šoby
 • online podpora při studiu

Reference

Díky EFAcademy jsem se připravil na zkoušku, která nebyla rozhodně jednoduchá a myslím, že bez kvalitní přípravy bych nebyl schopen ji úspěšně složit. Pro mě byl kurz a zkouška otevření očí a jako člověk s dlouholetou praxí v oboru bych tento vzdělávací proces doporučil všem kolegům v oboru.
MarekFinanční poradce
Na kurzu jsem poznal řadu špičkových lektorů a získal jsem mnoho cenných informací nejen pro úspěšné zvládnutí zkoušky, ale také do mé praxe.
OndřejFinanční poradce
Děkuji kolegům z EFAcademy, jejichž kurz byl pro mou praxi velmi užitečný, úplný a shrnující. Přinesl informace v souvislostech, zajistil odborný výklad od nejvyšších kapacit v oboru a výrazně navýšil mé kompetence.
JosefFinanční poradce
Získala jsem nové informace, hlavně u investic, na co vše je dobré se dívat při výběru investice pro klienty, nadchly mě informace k dluhopisům. Bylo to super! Setkala jsem se s novými, milými, příjemnými a zajímavými lidmi.
Petra Pekárková

CENA KURZU

Cena kurzu ve speciální akci 14.900,- + DPH

O EFAcademy

Společnost EFAcademy (European Financial Academy) vznikla v roce 2016. Cílem společnosti je vzdělávat a dále rozvíjet finanční poradce tak, aby klienti měli prospěch z kompetentní, spolehlivé a transparentní rady od důvěrhodného, certifikovaného finančního poradce. Vytvořili jsme prezenční přípravné kurzy k certifikaci EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner). Další aktivitou společnoti EFAcademy je pořádání kurzů následného vzdělávání pro finanční poradce. Tyto kurzy jsou realizovány prezenční i online formou. Od vzniku společnosti naše kurzy absolvovaly stovky spokojených účastníků.