2. krok - TRÉNINK PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Cena této části kurzu je 3.000,- Kč +DPH

Tento krok můžeme opakovat podle míry progresu a Tvého
očekávání
✦ další trénink(y) mohou být zaměřeny na jiné situace,
publikum. (příklad: prezentace na konferenci, prezentace na
meetingu s kolegy, video hovor pro zákazníky atd.)
✦ také je možno navazovat dalšími tématy jako je
VYJEDNÁVÁNÍ, VEDENÍ ROZHOVORŮ apod.
✦ rozhoduješ se po předání zpětné vazby a dalšího doporučení,
následuje další dohoda a potvrzení po mailu

✦ Tento program je individuální. Budeme spolu pracovat na „dálku“, ON - LINE, pokud to bude pro Tebe, Nás, důležité, v určité chvíli se můžeme potkat osobně - pokud to situace dovolí.

✦ Budu od Tebe vyžadovat maximální zapojení a aktivitu, já ji budu stejnou měrou vracet :). Dám i trochu víc :).

✦ Budeme pracovat s videonahrávkami, které mi pošleš, budeš mít k dispozici materiály v PDF, tak jak je budeš zrovna potřebovat, budeme konzultovat a trénovat pomocí skype (nebo osobně) a budu
Ti posílat zpětnou vazbu s dalším doporučením, materiály, odkazy na web.

✦ Budeme pracovat ve 14 denních cyklech.

✦ Sám si určíš kolik lekcí chceš, potřebuješ, zaplatíš……Určuješ v průběhu jednotlivých lekcí.

Přihášení a platba za kurz