1. krok - jak je to teď?

Cena této části kurzu je 1.000,- Kč +DPH

Tento krok nazýváme analýza současného stavu - tedy jak vypadají Tvoje
dovednosti nyní a zároveň definování Tvého záměru, očekávání, proč se chceš
rozvíjet v této oblasti

3- 5 minut přestavíš se, jak uznáš za vhodné definuješ své očekání od tohoto programu, proč a co se chceš naučit.

Tento krok předá lektor písemně , do 4 pracovních dnů, je možné ho spojit se 20 minutovou ZV po SKYPE.

Pokud se domluvíme na další spolupráci následuje mailová forma objednávka, dohoda s programem, časovým harmonogramem, faktura, první materiály po potrzení dohody

Přihášení a platba za kurz