Investice a finanční matematika

Finanční trhy a finanční matematika, Teorie financí, Derivátové nástroje, Kolektivní investování, Základy portfoliomanagementu.

Legislativa a Etika

Základní principy, legislativa obecně, Spotřebitelské úvěry, Investice, AML zákon, Legislativa Investičních poradců a zprostředkovatelů, Zákon o spotřebitelském úvěru, Zákon o hypotečních úvěrech, Osobní bankrot, exekuce.

Finanční plánování

Analýza klientských potřeb, ochrana příjmů, Analýza stávajících produktů klienta, Sestavení finančního plánu, Využití pojistných a investičních produktů ve finančním plánu, Praktické případy a případová studie.

Daňové souvislosti

Daňový systém v ČR, DPH, Spotřební daň, Daň z nabytí nemovitosti, Daň z příjmu FO, Daň z příjmu PO.

Zajištění rizik

Význam pojištění ve finančním plánování, Životní pojištění, úmrtnostní tabulky, Neživotní pojištění, Ukazatele nákladovosti a jejich výpočet.

Nemovitosti

Hypoteční úvěry a jejich druhy, Možnosti zajištění, Oceňování nemovitostí, LTV, Katastr nemovitostí, Bankovní systém.

Kontakt

Telefon

+420 725 931 311

E-mail

info@efacademy.cz

Facebook

EFAcademy