Certifikační zkouška

Požadavky na certifikační zkoušku EFA:

Certifikační zkouška se skládá ze dvou dílčích částí:

1 ) dopolední test na 90 minut, výběr ze 4 možností, pouze jedna správná odpověď, tři kategorie otázek (znalostní, analytické, aplikační), za špatnou odpověď se odečítají body, otázka bez odpovědi nula bodů.
Pro úspěšné splnění písemné části certifikační zkoušky je nutno splnit obě z následujících podmínek:

a) splnění minimálního počtu správně zodpovězených otázek v rámci jednotlivých typů otázek u písemné části zkoušky, a to:
b) dosažení nejméně 45 bodů z maximálně možných 90 bodů v rámci písemné části zkoušky.

2) po úspěšném absolvování písemného testu následuje řešení případové studie na 120 minut, ke které se vztahuje cca. 12-13 dílčích úkolů. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování je 50 %z celkového počtu. Po absolvování případové studie, následuje její ústní obhajoba před tří člennou komisí, která trvá zpravidla 15-20 minut, kdy na základě reakcí uchazeče a bodů získaných ze studie, komise rozhodne o udělení titulu EFA a úspěšném absolvování celé zkoušky. 

Kontakt

Telefon

+420 725 931 311

E-mail

info@efacademy.cz

Facebook

EFAcademy