MICROSOFT EXCEL PRO POKROČILÉ FINANČNÍ PORADCE

TERMÍN KONÁNÍ: 7.9.2021

CENA: 3.190,- + DPH

PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU EFA A EFP SLEVA 500,-. CENA: 3.360,- včetně DPH - zadejte slevový kód CPD2021

ZAČÁTEK: 10:00
KONEC: 17:00

MÍSTO KONÁNÍ: sídlo AMUNDI - Rohanské nábř. 693/10, 186 00 Praha 8-Karlín

Pro držitele certifikátu EFP a EFA 8 kreditů následného vzdělávání

Co vám přinese účast na přednášce?

  • Vytvoření vlastních xls. kalkulaček pro sledování a vyhodnocování investičních portfolií
  • Vysvětlení a aplikace různých parametrů hodnocení investičního portfolia

Jaký bude obsah přednášky?

  • Kalkulačka pro akumulační fázi a důchodovou životní fázi klienta. Hledání hodnot pro investiční část finančního plánu
  • Simulace scénářů budoucího vývoje pravidelné i jednorázové investice (očekávaný, optimistický, pesimistický scénář)
  • Vytvoření xls šablony pro tvorbu tzv. factsheetu fondu (zhodnocení na různých periodách, volatilita, Sharpe Ratio, parametry s vazbou na benchmark: Alfa, Beta, Tracking Error a další ukazatele)
  • Výpočet různých metod zhodnocení fondu. Zhodnocení manažera (time-weighted return) vs zhodnocení klienta (money-weighted return) a z toho plynoucí tzv. „behaviorální mezera“
  • Výpočty pro dluhopisy: Vazba mezi změnami výnosu-ceny-durace-kreditními prémiemi;
  • Výpočet různých metod rizika (volatilita, VaR, CVaR)
  • Tvorba portfolií (mean-variance optimalizace ex-post, ex-ante a další metody)

Petr Šimčák

Deputy Head of Sales
Patří k předním odborníkům v oblasti investování a financí v České republice. Široké veřejnosti je znám jako publicista v oboru investic.Absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor Finanční podnikání (1996) a psychologie (2015). V průběhu let 1997 – 2014 dále absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů, včetně školení Euromoney training v Paříži, či kurzů České finanční akademie, a to v oboru Portfolio managementu, Risk managementu, Alokace aktiv, Behaviorálních financí, Analýzy dluhopisů, akcií a derivátů. V roce 2006 získal certifikát CFA (Charted Financial Analyst).

Zadejte své údaje a přihlaste se na tento speciální seminář