EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

TERMÍN KONÁNÍ: 1. část - 2.6.2020, 2. část - 23.6.2020

CENA: 2.500,- + 

Online seminář

ZAČÁTEK: 9:00
KONEC: 12:00

Co vám přinese účast na přednášce?

  • Efektivní komunikace zvýší váš respekt
  • Naslouchání, kterým odhalíte i to, co nebylo řečeno
  • Umět sdělit informaci, aby se zobrazila v mysli partnera tak, jak jste chtěli, není samozřejmostí

Jaký bude obsah přednášky?

Každý je jedinečný, každý má odlišnou genovou výbavu, každý má odlišné zkušenosti. To, jak vnímáme jiné, záleží na tom, jak vnímáme svou vlastní osobu. Abychom zvýšili efektivitu své komunikace, začneme s hlubším poznáváním sebe sama – své osobnosti, svým cílům, předsudkům, preferovaným kanálům a způsobům vnímání… V dalším kroku budeme mluvit o  různých technikách a postojích, které využívají dobří komunikátoři. A posledním a nejdůležitějším krokem bude vybrat si z nich,  přizpůsobit je vlastní osobnosti a naučit se rozpoznávat situace, kdy je můžeme s úspěchem použít, a nebo je lépe se jich v danou chvíli vzdát.

Před zahájením kurzu vám pošleme tři dotazníky:

-       Dotazník MBTI k typu osobnosti

-       Test AVK – poznání preferovaného kanálu vnímání (axiální, vizuální, kinesteticky)

-       Test „4 uši“ – poznání preferovaného způsobu vnímání zprávy

Pokyny pro vyplnění obdržíte po přihlášení.

Obsah 1. části kurzu

·         Komunikace na dvou úrovních – věcné a pocitové

·         Jak komunikovat v obtížných situacích – „Já poselství“

·         Jak účinně přijímat a vyjadřovat informace

·         4 uši a 4 strany naší zprávy

·         Komunikace pro zlepšování vztahů

·         Techniky asertivní komunikace

Obsah 2. části

·         Preferenční kanály našeho vnímání – audiální, vizuální a kinestetický

·         Komunikace podle mozkových dominancí Neda Herrmanna

·         Jak představy ovlivňují naši komunikaci

·         Umění argumentovat

·         Obrana proti manipulaci

·         Pozitivní a negativní slova v komunikaci

 

 

Kdo bude přednášet?

RNDr. Karel Šuranský

kouč, lektor
Hlavní oblastí působení jsou koučink a tréninky dovedností pro leadership a management, prodej, řízení změn, projektový management, simulační finanční hry. Vedl stovky tréninků řešení konfliktů, efektivní komunikace, prezentačních dovedností, vyjednávání, osobnostního rozvoj. Moderuje a facilituje workshopy týmů při řešení konkrétních podnikatelských úloh. Od. r. 1992 rozvíjí profesní dovednosti v Akademii Team Training International (TTI), Absolvoval dvousemestrální studium psychologie, kurzy pozitivní psychologie, NLP, osobnostního rozvoje aj. Je členem Evropské rady pro mentoring a koučink v ČR (EMCC).

Zadejte své údaje a přihlaste se na tento praktický seminář