EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

TERMÍN KONÁNÍ: 12.5.2020

CENA: 4.500,- + DPH

ZAČÁTEK: 9:00
KONEC: 17:00

MÍSTO KONÁNÍ: PRAGUE STARTUP MARKET, PRAŽSKÁ TRŽNICE, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, hala č. 24

Co vám přinese účast na přednášce?

  • Efektivní komunikace zvýší váš respekt
  • Naslouchání, kterým odhalíte i to, co nebylo řečeno
  • Umět sdělit informaci, aby se zobrazila v mysli partnera tak, jak jste chtěli, není samozřejmostí

Jaký bude obsah přednášky?

  • Komunikace na dvou úrovních – věcné a pocitové
  • Jak komunikovat v obtížných situacích – „Já poselství“
  • Techniky asertivní komunikace
  • Obrana proti manipulaci
  • Preferenční kanály našeho vnímání – audiální, vizuální a kinestetický
  • Komunikace podle mozkových dominancí Neda Herrmanna
  • Umění argumentovat

Kdo bude přednášet?

RNDr. Karel Šuranský

kouč, lektor
Hlavní oblastí působení jsou koučink a tréninky dovedností pro leadership a management, prodej, řízení změn, projektový management, simulační finanční hry. Vedl stovky tréninků řešení konfliktů, efektivní komunikace, prezentačních dovedností, vyjednávání, osobnostního rozvoj. Moderuje a facilituje workshopy týmů při řešení konkrétních podnikatelských úloh. Od. r. 1992 rozvíjí profesní dovednosti v Akademii Team Training International (TTI), Absolvoval dvousemestrální studium psychologie, kurzy pozitivní psychologie, NLP, osobnostního rozvoje aj. Je členem Evropské rady pro mentoring a koučink v ČR (EMCC).

Zadejte své údaje a přihlaste se na tento praktický seminář