O čem je studium EFA online?

 

 

Vzdělávací společnost EFAcademy představuje nový formát přípravy na cerifikační zkoušku EFA (European Financial Advisor). Jedná se o přípravný kurz EFAONLINE, který umožňuje zájemcům o získání prestižního profesního titulu přípravu distančním způsobem. Tento Online model výuky jsme připravili po několikaletých zkušenostech s prezenčními kurzy na základě poptávky finančních poradců, kteří jsou kapacitně velmi vytíženi.

Naším cílem je nabídnout moderní výukové metody, které jsou dnes běžné ve většině oborů a umožnit tak studium většímu množství finančních poradců a bankéřů, pro které z různých důvodů není prezenční vzdělávání tou nejvhodnější formou. Online studium lze realizovat prakticky kdykoliv a kdekoliv, není vázáno na konkrétní den, učebnu ani čas studia.

V rámci kurzu EFAONLINE mají studenti k dispozici všechna témata, která jsou obsahem certifikační zkoušky. Ta jsou dále rozdělena do kapitol, které obsahují jak studijní texty, tak modelové testové otázky. Díky průběžným cvičením si mohou studenti ověřit pochopení obsahu jednotlivých témat a svou aktuální úroveň přípravy na závěrečnou zkoušku.

EFAonline kurzem provádí tutor a je studentům po celou dobu přípravy k dispozici. V průběhu kurzu je také možná komunikace mezi všemi studujícími kolegy. V rámci své přípravy mají studenti přístup k prezentacím jednotlivých témat, video-learningu, elektronickým učebnicím, webinářům, průběžným testům a případovým studiím.

Finální příprava na zkoušku je zakončena živým vysíláním závěrečného EFAcampu, na kterém se opakují klíčové oblasti k certifikační zkoušce včetně modelové případové studie.

Hlavními důvody PROČ se naši studenti – finanční poradci a bankéři připravují na evropskou certifikaci EFA jsou z našich dlouhodobých průzkumů:

  • Zvýšení kompetencí a kvalifikace
  • Odlišení od konkurence a komplexnost
  • Zvýšení sebevědomí a lepší argumentace
  • Získání nových znalostí a dovedností v oblasti investic
  • Možnost komunikace s ostatními kolegy
  • Být inspirací pro ostatní členy týmu
  • Zlepšení efektivity práce s klientem a vyšší příjmy

Příprava v rámci formátu EFAONLINE nabízí skvělý poměr mezi cenou a přidanou hodnotou kurzu s možnostmi flexibilního distančního studia. U absolventů kurzů naší EFAcademy jsme si ověřili, že se jim investice do vzdělávání a rozvoje velmi rychle vrací, a hlavně posouvají jejich poradenské praxe k dlouhodobému úspěchu.

Na stránkách www.efaonline.cz se můžete podívat na podrobnější informace a přečíst si články z blogu.