DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 2020

+ PRÁCE S FINANČNÍMI VÝKAZY

TERMÍN KONÁNÍ: 16. 3. 2021

CENA: 3.190,- + DPH

PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU EFA A EFP SLEVA 500,-. CENA: 3.360,- včetně DPH - zadejte slevový kód CPD2021

ZAČÁTEK: 9:00
KONEC: 17:00

MÍSTO KONÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

Co vám přinese účast na přednášce?

  • Detailní rozbor položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty pomocí vyplnění těchto výkazů na základě údajů získaných z účetnictví
  • Rozbor a vyplnění vybraných daňových přiznání

Jaký bude obsah přednášky?

  • Vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatníka majícího různé druhy příjmů
  • Vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • Vyplnění přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, jestliže máme k dispozici znalecký posudek
  • Vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí
  • Sestavování účetních výkazů a jejich obsah (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích)

Kdo bude přednášet?

Regína Mazurová

daňová poradkyně
Vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava. Jako externistka působí na Katedře účetnictví a daní Vysoké školy báňské – Technické university v Ostravě. Mezi vyučované předměty patří především Přímé daně a Daně v EU. Je spoluautorkou mnoha odborných článků evidovaných rovněž v databázi Web of Science a SCOPUS a dvou monografií. Své teoretické znalosti aplikuje zejména v praxi. V roce 2014 úspěšně složila zkoušky a stala se daňovou poradkyní zapsanou v seznamu Komory daňových poradců ČR pod číslem 4937. Její specializací je oblast daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Zadejte své údaje a přihlaste se na tento praktický seminář