APLIKACE KRYPTOAKTIV

CENA: 2.500,- + DPH

ZÁZNAM ONLINE KURZU

Jaký bude obsah přednášky?

  • Klasifikace digitálních aktiv, se zaměřením na kryptoaktiva, obvyklé vlastnosti kryptoaktiv
  • Historický přehled vývoje kryptoaktiv
  • Principy fungování Ethereum bločenky
  • Principy fungování chytrých kontraktů, včetně možností jejich využití v praxi
  • Principy fungování Ethereum tokenů, se zaměřením na firemní tokeny. Možnosti a problémy při jejich využití pro reprezentaci voucherů, dluhopisů, či akcií
  • Bezpečnostni pravidla pro práci s kryptoaktivy: provádění transakcí a jejich dlouhodobé držení

Co vám přinese účast na přednášce?

  • pochopit základních principy, na kterých je založeno fungování technologie kryptoaktiv, jejich odlišnost od běžných aktiv.
  • Zvýšený důraz je kladen na oblast bezpečnosti provádění transakcí a držení kryptoaktiv.
  • získat přehled o možnostech a problémech praktického uplatnění tokenů, se zaměřením na firmy.

Kdo bude přednášet?

RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

vedoucí katedry informatiky a matematiky na VŠFS
Na oboru Aplikovaná informatika vyučuje předměty z oblastí programování a databází. V roce 2015 zavedl výuku předmětu Technologie kryptoměn. Do češtiny přeložil první vydání knihy Mastering Bitcoin, kterou napsal Andreas M. Antonopoulos. Je autorem oborné monografie Kryptoměny, dále je autorem několika článků o problematice kryptoměn, publikovaných ve vědeckých časopisech. Jeho formální definice kryptoměny se nachází na anglické Wikipedii.

Zadejte své údaje a přihlaste se na tento speciální seminář